Conferentie Verbindend Leren levert veel op

De conferentie was georganiseerd door het project Verbindend Leren, waarvan Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB projectleider is, in samenwerking met waarnemend rector Leen Prins van het Schoonhovens College. Doel was onderwijs, overheid en ondernemers (de drie O’s) bij elkaar te brengen. De commissaris van de koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen, kwam ervoor naar Schoonhoven.

Ondernemend onderwijs
Franssen zei het heel belangrijk te vinden dat het bedrijfsleven zich meer verantwoordelijk gaat voelen voor de opleiding van jonge mensen. De school in Schoonhoven heeft al een succesvol convenant met het regionale bedrijfsleven. In dit ‘ondernemend onderwijs’ ziet Franssen een kans om bij leerlingen de kwaliteiten te ontwikkelen die nodig zijn voor een betere maatschappelijke benutting van kennis en talent.

“Verbindend leren is een uitdaging voor de hele Nederlandse maatschappij”, aldus Franssen. “Op centraal niveau zullen we moeten bekijken hoe de regering bedrijven kan faciliteren en steunen om de betrokkenheid bij het onderwijs te vergroten”. Even daarvoor had hij ‘bedroefd en bezorgd’ geconstateerd dat Nederland steeds minder geld besteedt aan onderwijs. “Ons land loopt in internationaal perspectief achter in het vermarkten van de aanwezige kennis. Dat is een zorgwekkende constatering”.

Simulatiespel
Tijdens het ‘diner pensant’ in het Schoonhovens College gingen de ongeveer 80 aanwezigen met elkaar in gesprek over verbindend leren en ondernemend onderwijs. Professor Sybren Tijmstra vertelde over het business-simulatieprogramma SIMS International, dat inmiddels op zo’n 30 vo-scholen is uitgevoerd. Het Schoonhovens College was de eerste die het simulatiespel deed met havo- en vwo-leerlingen. De resultaten waren positief: zowel leerlingen als docenten reageerden enthousiast. Tot nu toe heeft pensioenfonds ABP dit project bekostigd. Nu worden meer sponsors gezocht in het bedrijfsleven. In Schoonhoven reageerden de ondernemers daar direct op: zij willen graag bijdragen aan een businessprogramma met onder meer het simulatiespel op de school.

“Het blijkt steeds weer dat zo’n conferentie Verbindend Leren de banden tussen onderwijs en bedrijfsleven enorm aanhaalt”, reageerde projectleider Betty Smits-van Sonsbeek na afloop tevreden. Dit was de elfde keer dat er een regionale conferentie Verbindend Leren werd gehouden. In totaal zijn daarbij meer dan 500 afspraken gemaakt tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

In het blad Over Onderwijs, dat deze week is verschenen, staat een interview met Leen Prins van het Schoonhovens College.

Over Onderwijs besteedde al eerder aandacht aan het project Verbindend Leren. Lees hier de artikelen:

‘School in de lift dankzij verbindend leren’ over het Dominicus College in Nijmegen;

‘Onderwijs, ondernemers en overheid samen sterk voor vmbo’
 over de tiende  conferentie Verbindend Leren in november 2008 in Chateau Sint Gerlach in Zuid-Limburg.