Pabo en tweedegraads-lerarenopleidingen in trek – PO/VO

Het aantal aanmeldingen voor de pabo’s is dit jaar met 33,5% gestegen tot 7000. Ook waren er meer aanmeldingen voor tweedegraads-lerarenopleidingen, meldt de Vereniging Hogescholen. De toename van het aantal aanmeldingen bij de pabo’s is nagenoeg gelijk...

Meer aanmeldingen voor pabo, mogelijk door coronacrisis – PO

Het aantal aanmeldingen voor de pabo is hoger dan afgelopen jaren. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de Vereniging Hogescholen. Mogelijk heeft de toegenomen interesse in de pabo te maken met de coronacrisis. Vergeleken met vorig jaar hebben zich volgens de NOS...

Pabo meer in trek, vooral bij mannen

Het aantal studenten dat kiest voor de pabo is opnieuw toegenomen. Opvallend is dat het aantal mannen harder stijgt dan het aantal vrouwen. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.Het aantal eerstejaarsstudenten aan de pabo ligt dit studiejaar 9,5 procent hoger dan het...

Lerarentekort: Meer flexibele opleidingstrajecten

De lerarenopleidingen gaan meer inzetten op flexibele opleidingstrajecten. Dat zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. De sectororganisatie van het hoger onderwijs heeft de strategische agenda Samen toekomstbestendig leraren opleiden...