Jongerencampagne voor juiste informatie over VOG

Met de jongerencampagne Wat de VOG?! wil het ministerie van Justitie en Veiligheid onjuiste beeldvorming over de Verklaring Omtrent het Gedrag bijsturen.

Onder andere stagebedrijven vragen jongeren steeds vaker om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Sommige leerlingen durven uit angst voor afwijzing geen VOG aan te vragen, bijvoorbeeld omdat ze een strafblad hebben. De campagne Wat de VOG?! moet deze angst wegnemen, want in de praktijk blijkt 99 procent een VOG te krijgen.

 

Ga naar de campagnewebsite

Aanbieder stageplaats bepaalt of VOG nodig is

Het is afhankelijk van de sector waarin leerlingen of studenten stage lopen of zij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen geregeld de vraag of leerlingen of studenten voor een stage een VOG nodig hebben. Het antwoord op die vraag hangt af van de organisatie waarbij de stage plaatsvindt.

Het uitgangspunt is dat de stageaanbieder bepaalt of een VOG nodig is. Daarbij geldt dat in het onderwijs altijd een VOG nodig is. Deze plicht geldt dus bijvoorbeeld voor leraren in opleiding die stage lopen op een school. Een VOG kan ook nodig zijn voor een maatschappelijke stage.

Het ministerie van OCW meldt dat het hebben van een strafblad of een aantekening bij bureau HALT niet automatisch betekent dat een VOG zal worden geweigerd.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl