Wet versterking bestuurskracht aangenomen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het ‘Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen’. In februari ging de Tweede Kamer er al mee akkoord.De nieuwe wet introduceert voorschriften die de positie van onderwijsbestuurders raken. Zo zal de...

Schoolbestuurders hebben baat bij tegenspraak

Schoolbestuurders hebben er baat bij als het intern toezicht en de medezeggenschap goed zijn geregeld. Dat benadrukken minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW.Bussemaker en Dekker gaan in een nota in op vragen uit de Tweede Kamer over de...