Vernieuwd rekeninstrument Meerjarenbegroting – VO

Het rekeninstrument voor het maken van een meerjarenbegroting voortgezet onderwijs is geactualiseerd. Met dit instrument kunt u de rijksbekostiging, zowel personeel als materieel, op eenvoudige wijze berekenen. De nieuwste cijfers zijn er nu in verwerkt.Het nieuwe...