‘Inspectie moet letten op levensvatbaarheid’

De Inspectie van het Onderwijs moet de levensvatbaarheid van scholen gaan beoordelen. Dat adviseert de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) naar aanleiding van het besluit van staatssecretaris Sander Dekker van OCW om de bekostiging van de evangelische basisschool Timon in Rotterdam stop te zetten.

In een interview met het Nederlands Dagblad (ND) gaat De Jonge in op de vraag hoe het kon gebeuren dat de inspectie kort voor de zomer nog een positief oordeel had over de evangelische basisschool in Rotterdam en dat onlangs is besloten om de bekostiging stop te zetten vanwege een gebrek aan kwaliteit.

‘Door een conflict tussen de directeur en het bestuur is de kwaliteit van de school in korte tijd snel achteruit gegaan’, aldus De Jonge in het ND. De wethouder benadrukt dat voor de zomer al wel duidelijk was dat Timon nooit op tijd de stichtingsnorm zou halen. ‘Ik vind daarom dat de inspectie ook de levensvatbaarheid van een school moet toetsen.’

Dat moet volgens hem niet alleen gebeuren bij scholen die net van start zijn gegaan, maar ook bij al langer bestaande scholen. ‘De inspectie zou dan moeten toetsen of de optelsom van kwaliteit, financiële situatie en ontwikkeling van het aantal leerlingen perspectief biedt op een goede school.’

De ontwikkeling van het aantal leerlingen behoort nu niet tot het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. De Rotterdamse wethouder adviseert dus om dat er wel in op te nemen. Ook zou de inspectie wat hem betreft voorafgaand aan de stichting van een school moeten beoordelen of die school voldoende onderwijskwaliteit kan bieden. Ook zou de inspectie moeten toezien op de kwaliteit van het personeel en van het bestuur.

De standpunten van de Rotterdamse wethouder staan niet alleen in het kader van de huidige problemen met de evangelische basisschool Timon, maar ook van twee islamitische scholen in Rotterdam die hun deuren hebben moeten sluiten. Dat waren de islamitische basisschool Dialoog en de veelbesproken scholengemeenschap Ibn-Ghaldoun.

Omdat het hier het bijzonder onderwijs betreft, vraagt het christelijke ND zich af of met de voorstellen van de CDA-wethouder de vrijheid van onderwijs wordt ingeperkt. Dat is volgens hem niet het geval: ‘We moeten de vrijheid van onderwijs weerbaar maken en slechte bestuurders geen kans geven. Een kwalitatieve toets voorafgaand aan de stichting van een school, is juist een bescherming van de vrijheid van onderwijs.’

Prominenten in Krimpenerwaard Onderwijsdebat

Stevige discussies maandagavond in het openbare Schoonhovens College, waar het Krimpenerwaard Onderwijsdebat werd gehouden. Verschillende prominenten waren ervoor naar Schoonhoven gekomen, onder wie de Tweede Kamerleden Mohammed Mohandis (PvdA), Paul van Meenen (D66) en de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA). Ook directeur Bert-Jan Kollmer van de Vereniging Openbaar Onderwijs was present, evenals emeritus-hoogleraar onderwijsrecht Dick Mentink.

D.-Mentink-en-B.J.-Kollmer-600x548De stelling die het meest prikkelde was: ‘Openbaar onderwijs is het beste voor Nederland’. In zijn inleiding over deze stelling zei Rob Zilverberg, directeur van de openbare Koningin Emmaschool in Schoonhoven, dat de verzuiling in Nederland een miljard euro per jaar kost en achterhaald is. In het kamp van de voorstanders van deze stelling, het 'groene kamp', werd er onder meer op gewezen dat het goed voor het multiculturele Nederland is als kinderen van alle gezindten elkaar al jong leren kennen en respect leren hebben voor elkaar, zoals dat gebeurt in de openbare school waar iedereen welkom is. In het ‘rode kamp’, waar de tegenstanders van de stelling zaten, werd gezegd dat het vooral gaat om goed onderwijs en dat dat niet per se openbaar hoeft te zijn. Mohammed Mohandis schaarde zich bij de voorstanders van de stelling, Van Meenen en Hugo de Jonge gingen naar het rode kamp.

Onderwijsdebat-2

 

Andere stellingen die aan bod kwamen waren:  ‘Het onderwijs moet zich meer focussen op schoolprestaties’ en ‘Het sociale leenstelsel moet ingevoerd worden’. Het Krimpenerwaard Onderwijsdebat werd voor de tweede keer gehouden, vorig jaar in de School!Week en dit jaar als opmaat naar deze actieweek voor het openbaar onderwijs, die op maandag 18 maart begint.