Janine Eshuis geeft workshop op WMS-congres

Mr. Janine Eshuis van VOS/ABB levert met een workshop een bijdrage aan het landelijke WMS-congres in november in Ede.

Zij verzorgt de workshop ‘Achterban of eigenbelang’. Deze workshop is interessant voor leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs.

Het congres over alles wat met de Wet medezeggenschap op scholen te maken heeft,  is op woensdag 7 november in de ReeHorst in Ede.

Lees meer… 

WMS-congres over good governance

‘Medezeggenschap en good governance’, onder deze titel organiseren Onderwijsgeschillen en het project Versterking medezeggenschap op woensdag 9 november 2016 het jaarlijkse WMS-congres in de ReeHorst in Ede. Janine Eshuis van VOS/ABB zal er twee workshops geven.

Het congres is bestemd voor schoolbestuurders en -directeuren, leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden of ondersteuningsplanraden en andere geïnteresseerden uit het primair, (voortgezet)speciaal en voortgezet onderwijs.

Dit jaar verzorgen de landelijke onderwijsorganisatie 46 workshops verdeeld over 3 ronden. De workshops en lezingen gaan altijd over actuele thema’s. Dit keer is specifieke aandacht voor good governance en de nieuwe Wet versterking bestuurskracht.

Janine Eshuis van VOS/ABB zal twee workshops geven: in de ene workshop kunt u met haar uw kennis van medezeggenschap testen, in de andere workshop gaat Eshuis in op actuele ontwikkelingen. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden voor WMS-congres

Deelname aan het WMS-congres kost 90 euro per persoon (inclusief lunch). U kunt zich online aanmelden.

Lees meer…

 

VOS/ABB-workshops op Landelijk WMS-Congres

Het Landelijke WMS-Congres in november in Ede staat in het teken van medezeggenschap en passend onderwijs. Senior beleidsmedewerker Janine Eshuis van VOS/ABB verzorgt er twee interessante workshops.

Het is op dinsdag 26 november de zevende keer dat het Landelijke WMS-Congres plaatsvindt. Het congres wordt gehouden in De Reehorst in Ede. Het wordt georganiseerd door Stichting Onderwijsgeschillen en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Het thema is passend onderwijs, waar alle schoolbesturen, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en ouders mee te maken krijgen.

Er zal dit keer een recordaantal van 42 workshops worden aangeboden. Senior beleidsmedewerker Janine Eshuis, die binnen VOS/ABB specialist is op het gebied van medezeggenschap, neemt twee workshops voor haar rekening: over actuele ontwikkelingen en over de basisbeginselen van medezeggenschap.

In de workshop over de actuele ontwikkelingen laat zij zien dat medezeggenschap altijd in beweging blijft. Ze gaat in op wettelijke wijzigingen, interessante uitspraken van de Geschillencommissie WMS en op dilemma’s die zij uit haar eigen praktijk haalt. Deze workshop is een mix van horen en doen.

De workshop over de basisbeginselen is bedoeld voor schoolleiders en MR-leden die op het terrein van medezeggenschap nog geen of weinig ervaring hebben. Het gaat in deze workshop van Eshuis om kennisoverdracht, waarbij de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) het uitgangspunt is.

Het volledige overzicht van de workshops staat in de brochure over het Landelijk WMS-Congres. Deelname kost 60 euro per persoon. Inschrijven kan uitsluitend via www.deelnameregistratie.nl.

Informatie: 036-5331941 (10-12 uur), wms@deelnameregistratie.nl