Slob raadt leraren af via uitzendbureau te werken

Onderwijsminister Arie Slob raadt leraren af om via een uitzendbureau te gaan werken. Zijn advies is ‘om voor een duurzaam dienstverband te kiezen’.

Dat zegt hij in antwoord op Kamervragen van Kirsten van den Hul van de PvdA. Haar vragen aan de minister volgden op een artikel van de Algemene Onderwijsbond (AOb) over de beginnende leerkracht Donny Stumpel. Hij waarschuwt andere leerkrachten voor een ‘wurgcontract’ van het Haagse bemiddelingsbureau BRIXS.

Stumpel ontdekte dat hij voorlopig bij vrijwel geen enkele basisschool in Den Haag meer terecht kon voor een vaste baan als hij zou tekenen bij BRIXS, tenzij het schoolbestuur een afkoopsom voor hem zou betalen.

‘Geen onderwijsgeld naar afkoopsommen’

Van den Hul vindt dat niet kunnen, maar Slob is het daar niet mee eens. Hij wijst erop dat meer uitzendbureaus afkoopsom vragen als een werkgever een werknemer overneemt. Wel noemt de minister het ‘niet gewenst’ als daar onderwijsgeld aan wordt besteed. ‘De inzet zal moeten zijn dit te voorkomen’, aldus de minister.

Het is aan de leraren zelf om al of niet voor een uitzend- of bemiddelingsbureau te kiezen. Leraren die daarvoor kiezen, adviseert hij om in ieder geval het contract vooraf goed te lezen. Hoewel hij vindt dat leraren zelf mogen beslissen, raadt hen wel aan om in plaats van een uitzendbureau ‘voor een duurzaam dienstverband te kiezen’.

Lees meer…

Nog af en toe ‘wurgcontract’ eindexamenkandidaat

Het is in de afgelopen twee jaar nog af en toe voorgekomen dat scholen slecht presterende leerlingen een overeenkomst hebben laten ondertekenen op basis waarvan deze leerlingen niet mochten meedoen aan het eindexamen. Eerder dit jaar noemde staatssecretaris Sander Dekker van OCW deze verboden overeenkomsten ‘wurgcontracten’.

De Volkskrant meldt dat er de afgelopen twee jaar ten minste zeven scholen zijn geweest die slecht presterende leerlingen verboden eindexamencontracten lieten ondertekenen. Omdat dergelijke contracten niet zijn toegestaan, zijn ze niet rechtsgeldig.

In april van dit jaar benadrukte staatssecretaris Dekker dat de wet bepaalt dat leerlingen die aan de voorwaarden voldoen, zonder restricties tot het eindexamen moeten worden toegelaten. Het is verboden om met ‘wurgcontracten’ beperkingen op te leggen, zo liet hij aan de Tweede Kamer weten.

Lees meer…