Mr. Céline HaketJuridisch adviseur

    0348 40 52 52
    chaket@vosabb.nl

    Céline Haket is afgestudeerd op het gebied van arbeidsrecht, met een scriptie over het ontslagrecht in het primair onderwijs. Als een van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB richt zij zich op verscheidene gebieden, zoals arbeidsvoorwaarden, ontslagrecht, socialezekerheidsrecht, toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen en aansprakelijkheidsrecht.

    Neem direct contact op