Mr. Céline HaketJuridisch adviseur

    0348 40 52 50
    chaket@vosabb.nl

    Céline Haket is expert op het gebied van arbeidsrecht. Als een van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB richt zij zich op verscheidene gebieden, zoals arbeidsvoorwaarden, ontslagrecht en socialezekerheidsrecht, maar ook op toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen en aansprakelijkheidsrecht.