Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat als een werknemer vakantieverlof opneemt hij 100% loon moet ontvangen. Ook al ontvangt hij tijdens die periode minder loon vanwege ziekte.

De zaak ging over een ambtenaar die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Tijdens zijn ziekte krijgt hij volgens zijn cao het eerste ziektejaar 100% en het tweede ziektejaar 70% loon over zijn ziekteverlofuren. In het tweede ziektejaar neemt hij een aantal weken vakantie op. Zijn werkgever betaalt hem dan over zijn ziekteverlofuren 70% uit. De ambtenaar is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter.

Nadat de rechtbank in Zwolle had aangegeven niet precies te weten hoe de Europese arbeidstijdenrichtlijn moet worden geïnterpreteerd, geeft het Europese Hof van Justitie aan dat een zieke werknemer tijdens de opname van vakantiedagen recht heeft op 100% loondoorbetaling. De werkgever mag niet vanwege arbeidsongeschiktheid in het voorafgaande arbeidstijdvak een lager loon toepassen in de vakantie.

De redenering hierachter is dat een lager loon tijdens vakantie het voor de werknemer minder aantrekkelijk kan maken om vakantiedagen op te nemen, terwijl de Europese richtlijn moet bevorderen dat een werknemer ter bescherming van zijn gezondheid daadwerkelijk rust kan nemen naast zijn werk.

Lees meer…

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: