De toetsen uit het leerlingvolgsysteem (LVS) van basisscholen voorspellen de uitslag van de eindtoets in groep 8 relatief goed. Met name de toets in groep zeven biedt een sterke indicatie van de mogelijke eindtoetsscore. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB onderzocht op verzoek van het ministerie van OCW hoe voorspellend de toetsen uit het LVS zijn voor de scores op de eindtoets (tegenwoordig doorstroomtoets). Het onderzoek toont aan dat de voorspellende kwaliteit toeneemt naarmate meer toetsen worden toegevoegd aan de dataset waarmee is gerekend. Vooral de toetsen die dicht bij het einde van de basisschoolperiode liggen, blijken grote voorspellende waarde te hebben, in het bijzonder de toets in groep 7.

Opvallend is, zo meldt het CPB, dat het gebruik van slechts de drie meest recente LVS-toetsen al voldoende is voor een goede voorspelling. Voorspellingen gebaseerd op een combinatie van alle beschikbare LVS-toetsen kunnen 75% van de variatie in eindtoetsscores verklaren. Dat is volgens de onderzoekers een significant hoger percentage dan voorspellingen gebaseerd op alleen achtergrondkenmerken van kinderen, zoals geslacht, opleiding en inkomen van de ouders en migratieachtergrond.

Het onderzoek laat volgens het planbureau ook zien dat voorspellingen minder nauwkeurig zijn voor bepaalde groepen leerlingen, met name aan het begin van het basisonderwijs voor kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status en voor kinderen met een migratieachtergrond. Deze verschillen verdwijnen echter naarmate de basisschoolperiode vordert.

Lees meer…

Deel dit bericht: