In opdracht van het ministerie van OCW is onderzocht hoe het toezicht op de voorschoolse educatie beter kan. Uit dit onderzoek zijn drie mogelijke scenario’s gekomen, naast handhaving van de huidige situatie met een aantal verbeterpunten.

Het toezicht op de voorschoolse educatie is nu een samenspel van de GGD en de Inspectie van het Onderwijs. In opdracht van de gemeente houdt de GGD toezicht op de basisvoorwaarden voor kwaliteit van de kinderopvang en de voorschoolse educatie. De gemeente kan op basis van signalen van de GGD handhavend optreden.

Daarnaast ziet de Inspectie van het Onderwijs in opdracht van de minister van OCW toe op de toezichthoudende en handhavende rol van de gemeente. De inspectie is bovendien eerstelijnstoezichthouder op de kwaliteit van voorschoolse educatie op locaties. Dit betreft signaalgestuurd toezicht.

Volgens de inspectie blijft in het huidige toezicht op de voorschoolse educatie een belangrijk deel van de kwaliteitsaspecten buiten beeld. Daarom drong de inspectie in 2019 aan op een onderzoek naar mogelijkheden om structureel toezicht op de proceskwaliteit in te richten. Dit onderzoek is nu afgerond.

Scenario’s

Uit het onderzoek zijn drie mogelijke verbeterscenario’s gekomen, naast handhaving van de huidige situatie met een aantal verbeterpunten. Als wordt gekozen voor handhaving van de huidige situatie, zouden de betrokken instanties beter met elkaar moeten gaan samenwerken. Een ander punt is dat er een betere wettelijke basis moet komen onder het signaalgestuurde toezicht van de inspectie.

Daarnaast komen de onderzoekers met drie mogelijke verbeterscenario’s:

  • Scenario 1: de GGD houdt toezicht op de proceskwaliteit en kwaliteitszorg van de voorschoolse educatie, gebaseerd op landelijk geformuleerde kwaliteitseisen. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving.
  • Scenario 2: de GGD houdt toezicht op de proceskwaliteit en kwaliteitszorg van de voorschoolse educatie, gebaseerd op gemeentelijke kwaliteitseisen. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving.
  • Scenario 3: De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de proceskwaliteit en kwaliteitszorg van de voorschoolse educatie, gebaseerd op landelijke kwaliteitseisen. De inspectie is verantwoordelijk voor handhaving.

De mogelijke handhaving van de huidige situatie met daarbij verbeterpunten en de drie genoemde scenario’s kunnen volgens de onderzoekers een basis zijn voor besluitvorming. Ze wijzen erop dat zowel aan handhaving van de huidige situatie als aan elk van drie scenario’s voor- en nadelen zijn verbonden.

Lees meer…

Deel dit bericht: