De Belastingdienst geeft verduidelijking over de vraag wanneer samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs voor het inlenen van personeel van onderwijsinstellingen btw verschuldigd zijn.

In de Voorjaarsnota 2022 nam de regering een bedrag van € 30 miljoen op voor btw-compensatie voor de samenwerkingsverbanden voor het inlenen van personeel vanuit onderwijsinstellingen. Dit bedrag wordt structureel beschikbaar gesteld door een ophoging van de bekostiging van zware ondersteuning.

De compensatie was nodig, zo redeneerde de regering, vanwege een vermeende aanscherping in de EU-regelgeving, waardoor btw-vrijstelling niet meer mogelijk zou zijn. Van een aanscherping van EU-regelgeving bleek echter bij nader inzien geen sprake. Btw-vrijstelling bleef en blijft nauw samenhangen met de vraag of er sprake is van een nauw met het onderwijs samenhangende dienst.

In deze brief van de Belastingdienst aan het Steunpunt Passend Onderwijs staat uitleg over de btw-kwestie.

In januari 2023 gaf VOS/ABB al aan dat detachering van personeel van onderwijsinstellingen bij samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs onder de vrijstelling van btw kon blijven vallen. Deze kennis is destijds gedeeld via onze website en e-mailnieuwsbrieven en in de kennisnetwerken Financiën van VOS/ABB.

Lees meer…

Deel dit bericht: