Het ministerie van OCW laat onderzoeken hoe het referentiekader taal en rekenen bevalt. U kunt uw ervaringen delen in een online bijeenkomst met de onderzoekers tussen 11 en 18 januari.

Het referentiekader taal en rekenen is in 2010 ingevoerd om de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen te versterken. Komend voorjaar wordt het geëvalueerd. Daartoe gaan onderzoekers van ResearchNED en het Expertisecentrum Nederlands online in gesprek met mensen die het instrument gebruiken. Is het in de praktijk bruikbaar, passend en werkbaar? De uitkomsten worden in het voorjaar van 2022 aangeboden aan de minister van Onderwijs.

Tijden online sessies

De online bijeenkomst via Teams zijn steeds van 15.30 tot 16.30 uur op:

  • dinsdag 11 januari voor het primair onderwijs
  • woensdag 12 januari voor het voortgezet onderwijs
  • vrijdag 14 januari voor PO, VO en (V)SO
  • dinsdag 18 januari voor het (voortgezet) speciaal onderwijs

Aanmelden hiervoor kan tot en met dinsdag 4 januari.

Meer informatie en aanmelden

Deel dit bericht: