Een laag animo voor talenopleidingen bedreigt de toekomst van de schoolvakken Duits en Frans. Dat betogen Maaike Koffeman en Stijn Heusschen namens de Visiegroep Buurtalen in Trouw.

De instroom in de hbo- en universitaire opleidingen is nu al zo sterk teruggelopen dat onderwijsinstellingen in het onderwijsaanbod moeten snijden, schrijven Koffeman en Heusschen in hun opiniestuk. Daardoor komt volgens hen het voortbestaan van deze opleidingen in gevaar, wat weer leidt tot ernstige docententekorten.

Als deze ontwikkeling doorzet, dreigen de vakken Duits en Frans binnen afzienbare tijd te verdwijnen en beheersen toekomstige generaties deze ‘buurtalen’ niet meer, waarschuwen Koffeman en Heusschen. Dat zou volgens hen ‘een rampzalige ontwikkeling’ zijn vanwege het economische, culturele en maatschappelijke belang van de Franse en Duitse taal.

Vakvernieuwing

Koffeman en Heusschen wijten het gebrek aan belangstelling voor de talenopleidingen onder andere aan de manier waarop de talen in het voortgezet onderwijs worden gegeven, waarbij de nadruk te veel zou liggen op grammatica en leesvaardigheid. Ze verwachten dat de al in gang gezette vakvernieuwing op termijn meer jongeren naar de talenopleidingen zal trekken. Maar voor de korte termijn zijn volgens hen aanvullende acties nodig om de schoolvakken Frans en Duits te redden. Ze roepen de overheid op om snel te komen met een integraal actieplan voor de buurtalen.

Daarnaast vinden Koffeman en Heusschen dat op middelbare scholen Frans en Duits de uren moeten krijgen die ervoor staan. Dat lukt nu niet altijd, mede door docententekorten. Ook pleiten ze ervoor dat alle leerlingen die dat willen, deze vakken moeten kunnen volgen – ongeacht hun profielkeuze. Een landelijke campagne zal dit alles moeten ondersteunen, schrijven zij verder.

Lees meer…

Deel dit bericht: