Scholen die pakketreizen aanbieden vallen mogelijk onder de Wet op de reisovereenkomst. Dat kan wettelijke verplichtingen en (aansprakelijkheid)risico’s met zich meebrengen, waar een school nu vaak niet bij stilstaat. Dat meldt onze verzekeringspartner Aon.

Wat zijn pakketreizen?

Onder pakketreizen worden, in principe, reizen verstaan die meer dan 24 uur duren en waarbij sprake is van een combinatie tussen het aanbieden van accommodaties, personenvervoer en toeristische diensten. Minimaal twee van deze diensten moeten met elkaar gecombineerd worden om als pakketreis te worden aangemerkt.

Uitzondering voor (sommige) scholen

In de basis zijn scholen uitgezonderd van deze regelgeving als zij de pakketreizen 1. incidenteel, 2. zonder winstoogmerk en 3. aan een beperkte groep aanbieden. Aan al deze drie voorwaarden moet worden voldaan om onder de uitzondering te kunnen vallen. Wat onder ‘incidenteel’ moet worden verstaan, is door de wetgever niet bepaald. Een aanname is dat er bij een grote school – denk aan duizend of meer leerlingen – die meerdere pakketreizen per jaar aanbiedt geen sprake meer is van een incidenteel aanbod. Deze school valt mogelijk onder de Wet op de reisovereenkomst. Daarbij is het goed om op te merken dat bij grotere schoolbesturen het bestuur als rechtspersoon wordt aangemerkt die de pakketreizen aanbiedt, en niet de individuele scholen.

Als een school onder deze wetgeving valt, is ze verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat bij de reis komt kijken. Denk aan wettelijke bepalingen rondom annuleringen en prijsverlagingen en aansprakelijkheidsrisico’s bij incidenten. Erkende reisorganisaties sluiten hier normaliter garantieregelingen en verzekeringen voor af. Een school doet dat in de basis niet, omdat het aanbieden van reizen niet haar ‘core-business’ is.

Waar moeten scholen op letten?

Op basis van het bovenstaande moet een school inschatten of zij onder deze wetgeving valt. Is hier twijfel over, dan is het raadzaam om advies te vragen bij een deskundige organisatie, zoals Aon.

Wil een school zo veel mogelijk het risico uitsluiten dat zij als reisorganisator in de zin van de Wet op de reisovereenkomst wordt aangemerkt, dan is het raadzaam om de organisatie van schoolreis uit te besteden aan een erkende reisorganisatie en dus zelf geen onderdelen van de reis via de school aan te bieden.

Is dat vanuit bijvoorbeeld financieel oogpunt niet wenselijk, dan adviseren wij om een inschatting te maken of dat de school valt onder de Wet op de reisovereenkomst. Is er een kans dat dat aan de orde is, dan is het raadzaam om daar een juiste verzekering en garantieregeling voor af te sluiten. De meeste scholen hebben een toereikende verzekering in het kader van het aanbieden van pakketreizen namelijk niet standaard opgenomen in hun aansprakelijkheidsverzekering.

Meer informatie: Onderwijsjuristen, 0348 405 250 op werkdagen van 08.30 to 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Deel dit bericht: