Het ministerie van OCW wil via het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) oudere leraren verleiden om weer les te gaan geven. Dat blijkt uit antwoorden van de onderwijsministers op vragen uit de Tweede Kamer over de strategie om het lerarentekort tegen te gaan.

In Nederland werken naar schatting 83.000 mensen met een onderwijsbevoegdheid niet in het onderwijs, terwijl het aantal vacatures in het onderwijs circa 12.600 is (vierde kwartaal 2023). De gedachte is dat het lerarentekort kan worden tegengegaan als een deel van de zogenoemde stille reserve van 83.000 mensen weer voor de klas gaat staan. Tot de stille reserve behoren onder anderen oud-medewerkers.

Het idee is om oud-medewerkers die de komende tijd met pensioen gaan of dat al zijn, via het ABP te interesseren om in het onderwijs te blijven werken of weer voor de klas te gaan staan. OCW zet in op informatievoorziening via de nieuwsbrieven van het ABP, omdat dat goed past binnen de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees meer (zie antwoord op vraag 16)

Deel dit bericht: