Vooral oudere leerlingen voelen de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen. Dat komt mede doordat zij veel langer op afstand les kregen dan jonge leerlingen, meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Uit onderzoek van de inspectie komt naar voren dat er over de hele linie minder zorgen over cognitieve achterstanden zijn dan in het begin van de coronapandemie. Dat komt volgens de inspectie doordat tijdens de lockdowns de focus op taal en rekenen lag.

Wel ging er minder aandacht uit naar sociaal-maatschappelijke en sociaal-emotionele vaardigheden. De inspectie meldt dat de gevolgen hiervan te merken zijn.

Fysiek onderwijs van groot belang

Voor oudere leerlingen was de impact het grootst, doordat zij het langst op afstand les kregen. De gevolgen hiervan zijn onder andere negatief welbevinden, problemen met motivatie en concentratie en een gebrek aan binding en contact.

Dit maakt volgens de inspectie het belang van fysiek onderwijs zeer duidelijk.

Lees meer…

Deel dit bericht: