Het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs staat voor VOS/ABB altijd op nummer 1. Ook in de contacten van de vereniging met de politiek. Directeur Hans Teegelbeckers en politieke adviseur Ronald Bloemers zijn daarom geregeld – al of niet online – in Den Haag.

Zij spreken geregeld met Kamerleden die in hun portefeuille het primair en voortgezet onderwijs hebben. ‘Dat zijn dus de leden van de Vaste Kamercommissie OCW’, legt Bloemers uit. ‘De Tweede Kamer moet weten dat VOS/ABB de belangen behartigt van het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Dat komt neer op  ongeveer 30% van het veld. Dat is niet niks natuurlijk. We werken samen met de verschillende fracties om hun werk inhoudelijk te laden met input van de scholen en hun besturen.’

Kernwaarden en burgerschap

Teegelbeckers voegt eraan toe dat in de gesprekken de algemene uitgangspunten aan bod komen op basis waarvan VOS/ABB werkt. ‘Dan hebben we over de kernwaarden van het openbaar onderwijs, dus over gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. We benoemen ook het belang van goed burgerschapsonderwijs, en hoe je dat met de kernwaarden in verbinding brengt. Algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid zijn ook onderwerpen waar wij veel belang aan hechten.’

‘Natuurlijk bespreken we ook actuele onderwerpen. Zo is het Nationaal Programma Onderwijs een terugkerend onderwerp. Wat wij hierover van onze leden horen, leggen we neer bij de Kamerleden.’

Welke onderwerpen moet VOS/ABB wat u betreft meenemen in de gesprekken met de leden van de Vaste Kamercommissie OCW? Input is altijd welkom! Mail naar rbloemers@vosabb.nl.

Deel dit bericht: