VOS/ABB krijgt vragen van leden die het betaalsysteem gebruiken van het bedrijf SimpledCard. De financiële instelling waarmee SimpledCard samenwerkt, is failliet gegaan. Schoolbesturen hebben een aanbod van SimpledCard gekregen om 85 procent van hun saldo direct te krijgen teruggestort. VOS/ABB adviseert om op dit aanbod in te gaan.

Schoolbesturen die van het aanbod gebruik wil maken, moeten dat uiterlijk 25 augustus voor 17:00 aan SimpledCard laten weten. Financieel consultant Antoine Kortekaas heeft voor VOS/ABB gekeken naar de algemene voorwaarden van SimpledCard. Op basis daarvan adviseren wij, hoe onrechtvaardig het ook voelt, om op het aanbod in te gaan en 85 procent van het saldo terug te laten storten.

Het is volgens Kortekaas wel mogelijk om het volledige tegoed op te eisen bij SimpledCard, maar hij verwacht dat de kosten die schoolbesturen daarvoor moeten maken, hoog kunnen uitvallen (denk aan advocaatkosten en de uren die medewerkers ermee bezig zijn). En dan is het nog onzeker of de gelden uiteindelijk ontvangen worden.

Litouwen

SimpledCard moet op zijn beurt het geld bij de kaartuitgevende instelling zien terug te halen. Dat was voorheen Wirecard, maar is nu een partij uit Litouwen. Het lijkt misschien vooral het probleem van SimpledCard om zijn tegoed bij de Litouwse partij terug te halen, maar volgens Kortekaas komt het risico ook deels op het bordje van schoolbesturen.

Kortekaas verwijst hiervoor naar artikel 1.4 van de algemene voorwaarden van SimpledCard, waarin staat: ‘De Kaart is een e-money product, en in die hoedanigheid is het niet gedekt door de Financial Services Compensation Scheme (depositiegarantiestelsel). In het onwaarschijnlijke geval dat Wirecard Solutions Ltd noodlijdend wordt, kan uw saldo zijn waarde verliezen en onbruikbaar worden, met als gevolg dat u uw geld kunt verliezen.’

Kortekaas: ‘Het risico dat de gelden niet meer beschikbaar zijn vanwege een faillissement is vanuit artikel 1.4 benoemd en daar was het schoolbestuur dus van op de hoogte. Of had dat moeten zijn.’

Vrijwaring

Kortekaas wijst erop dat schoolbesturen SimpledCard bij het ondertekenen van de overeenkomst hebben gevrijwaard voor dit risico: ‘In de overeenkomst die voorligt om te ondertekenen staat expliciet ook dat SimpledCard onderdeel is van de vrijwaring als getekend wordt en gekozen wordt voor 85 procent. Daar zien ze zelf dus nog wel een risico, vandaar de gevraagde vrijwaring waarvoor expliciet getekend wordt.’

Kortekaas ziet nog een mogelijk probleem met gebruik van SimpledCard, omdat tegoeden mogelijk worden gestald bij derden: ‘In de basis worden de bedragen overgeboekt naar een IBAN-rekening, waarna de kaartuitgevende instelling dit tegoed omzet naar een e-money-product. Daarmee valt het buiten het depositogarantiestelsel. En dat komt wel dicht in de buurt van een verboden handeling voor scholen. Feitelijk staat dit gelijk aan het uitlenen van gelden en dat is niet toegestaan. Waarschijnlijk met de reden dat het mis kan gaan en de scholen dan geld kwijt zijn. Dit zou een issue inzake de rechtmatigheid van de besteding van middelen met zich mee kunnen brengen.’

Deel dit bericht: