In het verkiezingsprogramma van de VVD staat onder andere in dat artikel 23 van de Grondwet moet worden gewijzigd. Bovendien staat erin dat ook bijzondere scholen alle leerlingen moeten accepteren.

‘Alle kinderen moeten zich voluit kunnen ontwikkelen’, zo staat in het conceptprogramma. Dat brengt de VVD onder het kopje ‘Iedereen is welkom op school’ in verband met artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. Dit omstreden grondwetsartikel willen de liberalen zodanig wijzigen, dat de vrijheid van onderwijs niet meer het gelijkheidsbeginsel (artikel 1 van de Grondwet) kan ondermijnen.

De algemene acceptatieplicht die de VVD wil, houdt in dat niet meer alleen op openbare scholen, maar ook op bijzondere scholen alle leerlingen welkom zijn. Nu is het nog zo dat bijvoorbeeld christelijke en islamitische scholen met de wet in de hand hun deuren gesloten mogen houden voor leerlingen als die een levensbeschouwelijke achtergrond hebben die niet bij de uitgangspunten van de school zou passen.

Een ander punt is dat identiteitsverklaringen zouden moeten worden afgeschaft. Religieuze scholen zouden wat de VVD betreft dus niet meer van ouders, leerlingen en personeelsleden mogen eisen dat zij de identiteit en daarmee verbonden standpunten van de school onderschrijven. Identiteitsverklaringen worden in verband gebracht met bijvoorbeeld een verbod op de uiting en praktisering van niet-heteroseksuele geaardheden.

Personeelstekorten en financiering

Naast deze principiële kwesties, gaat de VVD in op meer praktische zaken, zoals de personeelstekorten. Dat kan volgens de VVD worden verkleind als leraren ‘nog meer ruimte’ krijgen om hun vak uit te oefenen. De VVD noemt ook het belang van schoolleiders. ‘We maken het leraarschap aantrekkelijker en zetten leraren en schoolleiders in hun kracht: zij zorgen voor het beste onderwijs’, aldus de VVD.

Het enige wat de VVD over schoolbestuurders meldt, is dat aan hen ‘meer eisen’ moeten worden gesteld. Over de financiering van het onderwijs staat in het verkiezingsprogramma dat het aantal onderwijssubsidies moet worden verminderd en dat de lumpsumfinanciering moet worden geoormerkt.

Lees meer…

Deel dit bericht: