Wat kan VOS/ABB betekenen voor u?

Wij zijn de landelijke belangenvereniging voor bestuur en management van het openbare en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Onze leden zijn heel divers, maar één uitgangspunt hebben zij gemeen: elk kind moet het beste onderwijs krijgen, ongeacht herkomst, religie of niveau.

De allerbeste dienstverlening!

VOS/ABB biedt deskundigheid op maat. Het overgrote deel van onze dienstverlening is gratis voor onze leden. Wij horen vaak dat zij hier zeer tevreden over zijn!

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB behandelen elke maand honderden adviesaanvragen. U krijgt snel antwoord. Meestal binnen enkele uren. De Onderwijsjuristen kunnen ook dossiers behandelen en voor u procederen.

U kunt als lid van VOS/ABB bovendien onze tweedelijnsadviseurs inschakelen. Denk hierbij aan beleidsterreinen als identiteit van het openbaar onderwijs, bedrijfsvoering, financiën en strategie.

Belangenbehartiging

VOS/ABB behartigt uw belangen bij de politiek. Dat doen wij op lokaal, regionaal en nationaal niveau. De behartiging van de belangen van uw bestuur en individuele scholen is voor ons net zo belangrijk als belangenbehartiging bij kabinet en Tweede Kamer.

Informatievoorziening

Ons servicepakket biedt doelgerichte informatie. Op onze website www.vosabb.nl vindt u de VOS/ABB-Toolbox met zeer nuttige beleidsinstrumenten. Bovendien kunt u als u lid van VOS/ABB handige modellen en handreikingen gratis downloaden.

Op www.vosabb.nl volgt u het onderwijsnieuws op de voet. Thema’s als identiteitsontwikkeling van het openbaar onderwijs, bedrijfsvoering en strategisch personeelsbeleid komen aan bod. Met onze wekelijkse e-mailnieuwsbrieven blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Ons magazine Naar School! gaat vijf keer per jaar in op de achtergronden bij het onderwijsnieuws.

Lid worden

Het lidmaatschap van VOS/ABB staat open voor onder andere schoolbesturen, gemeenten, samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Meer weten? Wij komen graag bij u langs! Neem contact op met office manager Karin Peters (kpeters@vosabb.nl) voor het maken van een afspraak.

U kunt natuurlijk ook direct lid worden. Overweegt u een aansluiting bij VOS/ABB, neemt u dan contact op met ons secretariaat (welkom@vosabb.nl) voor een aanmeldingsformulier.

Welkom bij VOS/ABB!