Op 38% van de middelbare scholen die werken aan inclusiever onderwijs, is het aantal verwijzingen naar gespecialiseerd onderwijs afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bij 44% van deze scholen het aantal verwijzingen naar gespecialiseerd onderwijs ongeveer gelijk is gebleven. Bij 12% is dit aantal juist toegenomen.

Het onderzoek wijst volgens het platform uit dat het in de praktijk lastig is ‘om meer leerlingen die extra onderwijszorg nodig hebben binnen de muren te houden van het reguliere VO’. Dat komt vooral doordat er beperkte middelen zijn voor ondersteuning.

Lees meer…

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs is een initiatief van onder andere VOS/ABB.

Deel dit bericht: