‘Buitensluiten? Uitgesloten!’ is het motto van de Week Tegen Pesten 2021 van 27 september tot en met 1 oktober. 

In de Week Tegen Pesten staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. Op de website www.weektegenpesten.nl vinden scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs informatie, inspiratie en gratis (les)materiaal dat bij het thema past.

Deel dit bericht: