Een nieuwe vijfkoppige commissie gaat advies uitbrengen over een tijdelijke maatregel voor invoering van de rekentoets in het voortgezet onderwijs en mbo.

In mei kregen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW het advies om de referentiecesuur van de rekentoets nog niet vast te stellen. Dat advies kwam van een commissie onder voorzitterschap van de Groningse hoogleraar Roel Bosker. Reden voor deze aanbeveling was dat het een deel van de leerlingen nog niet lukt om de cesuur te halen doordat het rekenonderwijs niet op alle scholen op orde zou zijn.

In hun voortgangsrapportage over de rekentoets, die Bussemaker en Dekker in juni naar de Tweede Kamer stuurden, kondigden zij aan dat een kleine groep externe deskundigen gevraagd zou worden advies voor een tijdelijke maatregel uit te brengen. Die commissie is inmiddels van start gegaan en bestaat uit de volgende leden:

  • Rick Steur, voorzitter (oud-hoofdinspecteur Inspectie van het Onderwijs)
  • Greetje van der Werf (hoogleraar Onderwijzen en leren, Rijksuniversiteit Groningen)
  • Don Mellenbergh (emeritus hoogleraar Psychological methods, Universiteit van Amsterdam)
  • Bernard Veldkamp (adjunct-hoogleraar Gedragswetenschappen, Universiteit van Twente)
  • Akke Vos (coördinator Steunpunt Taal en Rekenen)

De commissie verwacht dit najaar advies te kunnen uitbrengen. Daarna zullen Bussemaker en Dekker de scholen en de Tweede Kamer daarover informeren.

Deel dit bericht: