Onderwijsminister Dennis Wiersma denkt dat de maatschappelijke diensttijd (MDT) ‘uitgroeit tot een succesvolle beweging die bijdraagt aan het vergroten van de sociale cohesie in de samenleving’. Dat meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage MDT.

Het idee achter de MDT is dat jongeren vanaf 12 jaar zich door middel van een brede maatschappelijke oriëntatie kunnen ontwikkelen tot kritische en betrokken burgers. ‘MDT draagt bij aan een generatie jongeren die omziet naar elkaar en zich met frisse energie en een grote dosis betrokkenheid inzet voor een ander. Zo zorgen we ervoor dat onze samenleving nog sterker wordt’, aldus de minister.

Kracht van jongeren

Er schuilt volgens Wiersma een grote kracht in de inmiddels honderden MDT-projecten, waaraan tienduizenden jongeren deelnemen. ‘MDT is in staat snel aan te sluiten op maatschappelijke urgente thema’s vanuit de behoefte van de samenleving, maar ook vanuit de behoefte en kracht van jongeren’, zo staat in zijn brief.

Uit de voortgangsrapportage blijkt onder andere dat 93% van de leerlingen het belangrijk vindt om tijdens MDT iets voor een ander en/of de samenleving te doen. Ook geven ze aan dat ze nieuwe vaardigheden leren en mensen ontmoeten buiten hun eigen leefwereld.

Lees meer…

Deel dit bericht: