Onderwijsminister Dennis Wiersma kondigt aan dat het primair en voortgezet onderwijs meer centraal moeten worden aangestuurd vanuit Den Haag. Daarbij wil hij onder andere naar een alternatief voor de lumpsumbekostiging kijken. Hij doet deze aankondiging in een brief aan de Tweede Kamer over het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid.

Wiersma ziet een ‘fundamentele herijking van het besturingsmodel’ voor zich. Hij spreekt van een ‘herbezinning’ op de deregulering die in de jaren 80 van de vorige eeuw werd ingezet.

De ‘afstandelijke overheid’ die we volgens hem nu hebben, moet wat de minister betreft een ‘betrokken overheid’ worden. Zo’n overheid kan volgens hem ‘het primaat van de klas en de leraar beschermen’. De VVD’er meldt daarbij dat alleen de centrale overheid goed onderwijs kan waarborgen en voor kansengelijkheid kan zorgen. Schoolbesturen en scholen kijken volgens hem niet verder dan hun eigen belang.

Een van de punten die de minister wil meenemen in de recentralisering die hij voorstaat, is de lumpsumfinanciering. Hij wil vanuit het ministerie van OCW sterk gaan sturen op de bekostiging door meer voorwaarden te stellen en te gaan oormerken. Hij oppert zelfs dat er een alternatief kan komen voor de bestaande lumpsumfinanciering, die schoolbesturen nu binnen bepaalde marges bestedingsvrijheid biedt.

Lees meer…

Deel dit bericht: