Het zomernummer van magazine Naar School van VOS/ABB staat boordevol met interessante verhalen uit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Zo kunt u lezen over leraren die zelf lesmateriaal maken (en over wat dit betekent voor de werkdruk) en over de koers die VOS/ABB gaat varen in de periode 2025-2030.

Een aanzienlijk deel van de leraren maakt zelf lesmateriaal. Dit doen ze omdat ze niet tevreden zijn over de bestaande materialen. Maar wat betekent dit voor de werkdruk? En welke rol kunnen scholen hierbij spelen? Wij spraken hierover met Jeff van der Linden, docent Nederlands van het Trevianum College in Sittard, en met directeur Carola Peters en groepsleerkracht Mareen Jansen van openbare basisschool het Mozaïek in Arnhem.

De koers van VOS/ABB in de periode 2025-2030 komt aan bod in een artikel waarin directeur Hans Teegelbeckers de resultaten schetst van een ledenpeiling die VOS/ABB in het voorjaar heeft gehouden. Deze resultaten waren in juni onderwerp van gesprek tijdens diverse ledenbijeenkomsten. Uit de peiling kwam duidelijk naar voren dat de meerwaarde van het lidmaatschap van VOS/ABB zit in het delen van kennis en ervaring, onder meer op juridisch gebied (de Onderwijsjuristen!), maar ook op het gebied van financiën, governance en HRM. Het koersplan is nu nog in de maak en zal worden gepresenteerd op de algemene ledenvergadering op 26 november in Woerden.

Kansengelijkheid

In zijn column in magazine Naar School gaat directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB in op de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting en op het belang van kansengelijkheid. Wat dit betreft ziet Teegelbeckers risico’s nu het nieuwe rechtse kabinet wil bezuinigen op onder meer het bevorderen van brede brugklassen en het programma School en omgeving. Hij benadrukt dat als we met elkaar echt gelijke kansen willen voor alle kinderen, er beleid nodig is dat dit mogelijk maakt.

Andere verhalen in het zomernummer:

  • Bestuursvoorzitter Robert Venema van Stichting Bravoo vertelt hoe trots hij is op het openbaar onderwijs en de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.
  • Armoedebestrijding: Rotterdam is de eerste stad in Nederland waar op bijna alle scholen gratis menstruatieproducten beschikbaar zijn.
  • Acquisitiefraude: een op de tien bedrijven heeft daarmee te maken, ook scholen moeten hierop bedacht zijn.
  • Het nieuwe rechtse kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB houdt vast aan artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs.
  • De waarde van muziek in de klas: een gesprek met psycholoog Heleen Gombert.
  • Academie Tien in Utrecht heeft een gloednieuw gebouw dat heel licht en open is.

Magazine Naar School is een uitgave van VOS/ABB. Het verschijnt vijf keer per jaar en gaat onder andere naar alle schoolbesturen en scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten. Het blad verschijnt ook online.

Ga naar het online doorbladerbare flipbook of download de pdf.

Heeft u ideeën voor magazine Naar School? Mail hoofdredacteur Martin van den Bogaerdt: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteren? Neem contact op met onze acquisiteur OnderwijsMedia: sales@onderwijsmedia.nl

Deel dit bericht: