Het budget voor het Leerplusarrangement VO gaat met € 105 miljoen omhoog naar € 157 miljoen. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in de brief Visie kansengelijkheid funderend onderwijs.

Met dit bedrag kan volgens Wiersma meer dan de helft van de vestigingen in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. ‘Het gaat daarbij om vestigingen waar tezamen ruim 420.000 leerlingen naar school gaan’, aldus de minister.

Ruim 100.000 van hen hebben volgens Wiersma op basis van de nieuwe indicator behoefte aan extra ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van meer begeleiding, extra taallessen, kleinere klassen of individuele coaching.

Scholen bepalen zelf hoe ze het geld het beste in kunnen zetten. De minister gaat wel de effectiviteit van gekozen maatregelen monitoren en de scholen moeten verantwoording afleggen over de inzet van het geld.

Lees meer…

Deel dit bericht: