‘Iedereen moet beseffen hoe urgent dit is.’ Dat zegt voorzitter Kim Putters van de Sociaal-Economische Raad (SER) over kansengelijkheid in het onderwijs. Voor magazine Naar School spraken wij met de schipperszoon.

‘Ik kom uit een familie waar studeren niet voor de hand lag. Toen ik dat wél ging doen, merkte ik hoe je omstandigheden bepalen of dat normaal gevonden wordt’, vertelt Putters.

‘Dankzij de studiefinanciering kon ik mijn eigen pad bewandelen en voelde ik me gesteund om mijn eigen keuzes te maken. Als je de ruimte krijgt om je talenten te ontwikkelen en benutten, dan krijg je de kans om te doen waar je goed in bent en jezelf steeds verder te ontwikkelen. Als er dan ook nog mensen zijn, zoals leerkrachten en werkgevers, die iets in jou zien en je daarbij helpen, dan kan dat echt het verschil maken.’

Welvaart voor iedereen

Putters gaat in magazine Naar School van VOS/ABB in op de rol die de SER heeft om kansengelijkheid te bevorderen. ‘De SER streeft naar maatschappelijke welvaart voor iedereen. Als mensen hun eigen talenten kunnen ontdekken en werk krijgen dat bij ze past, dan leidt dat tot een sterkere en duurzamere economie en beter verdeelde welvaart. Met onze adviezen proberen wij daaraan bij te dragen.’

Als voorbeeld noemt hij het advies Gelijke kansen in het onderwijs uit 2021, toen Mariëtte Hamer nog voorzitter was van de SER. In dit rapport gaat de SER in op een aantal elementen van het onderwijssysteem die onbedoeld kansenongelijkheid in de hand kunnen werken, zoals vroege selectie en externe differentiatie. Deze elementen leiden ertoe dat kinderen met verschillende achtergronden elkaar minder vaak tegenkomen.

Download artikel ‘Iedereen moet beseffen hoe urgent dit is’

Het artikel staat in het nummer van magazine Naar School dat binnenkort uitkomt.

Deel dit bericht: