Gerechtshof Amsterdam-Ondernemingskamer: Er zijn in een medezeggenschapsreglement meer beperkingen aan verkiesbaarheid toegestaan dan uitsluitend de in artikel 24 lid 4 onder a Wms genoemde beperking.

Het College van Bestuur van een Stichting voor voortgezet onderwijs (hierna: CvB) is in beroep gekomen tegen de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen (uitspraak 107381). In deze [...]