Geschillencommissie passend onderwijs, 109408: Geschil over ontwikkelingsperspectief. Verzoek ongegrond. Het dossier biedt geen aanknopingspunten voor de conclusie dat er geen op instemming gericht overleg heeft plaatsgevonden.

De school heeft voor de leerling het opp bijgesteld. Ouders kunnen zich niet vinden in het opp. Zij menen dat een instemming gericht overleg (oogo) niet heeft plaatsgevonden en dat de nadruk ligt op het gedrag van de leerling, terwijl zijn hoofdbegaafdheid niet lijkt...