‘Alle kinderen en jongeren moeten alle kansen kunnen krijgen, ongeacht waar je woont, het inkomen van je ouders of de omstandigheden waarin je opgroeit.’ Met deze woorden die duidelijk van onderwijsminister Dennis Wiersma komen, illustreert het kabinet op Prinsjesdag bij de presentatie van de OCW-begroting 2023 extra investeringen in het primair en voortgezet onderwijs.

Het kabinet meldt dat het in totaal 3,3 miljard euro extra investeert in het primair en voortgezet onderwijs ten opzichte van de vorige periode. Er wordt 1 miljard euro extra uitgetrokken voor het verbeteren van de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en meedoen in de samenleving.

Salarissen

Het is hierbij volgens het kabinet ‘essentieel dat er genoeg leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners zijn die hun vak goed kunnen uitoefenen’. In dit licht refereert het kabinet aan het Onderwijsakkoord, waarin is afgesproken dat de salarissen in het primair omhoog gaan naar het niveau van de salarissen in het voortgezet onderwijs. Hiermee is 919 miljoen euro gemoeid. Daarnaast trekt het kabinet onder andere 300 miljoen euro uit voor het aanpakken van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Voor het bijscholen van leraren en schoolleiders komt structureel 128 miljoen extra beschikbaar.

Kansengelijkheid

Om ervoor te zorgen dat elk kind optimaal kansen kan pakken, trekt het kabinet de komende jaren in totaal 1 miljard euro uit. Daarvan is nu 34 miljoen euro belegd in het programma School en Omgeving, waarin tienduizenden leerlingen naast hun reguliere lessen op en rondom school extra activiteiten en ondersteuning aangeboden krijgen.

De totale rijksbegroting voor 2023 bedraagt 395 miljard euro. Daarvan gaat 48,4 miljard euro naar het ministerie van OCW. Dat komt neer op ruim 12%.

De financieel experts Ronald Bloemers en Ron van der Raaij duiken de komende dagen in de OCW-begroting 2023. Uiterlijk aanstaande vrijdag komen zij met een grondige analyse, die via deze website, de sociale kanalen en de e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB zal worden gepubliceerd.

Deel dit bericht: