Amsterdam Nieuw-West krijgt na de zomervakantie een nieuwe school, waarin primair en voortgezet onderwijs worden gecombineerd. De hoogste groepen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs krijgen les in één gebouw. Dat zijn de leerlingen van 10 tot 16 jaar.

De school krijgt de naam Spring High en heeft tot doel de overgang van basis- naar middelbare school te versoepelen. Er komen doorlopende leerlijnen, zowel pedagogisch-didactisch als vakinhoudelijk. ‘Hiermee is het vroegtijdig selecteren van leerlingen verleden tijd’, aldus de oprichters.

Die oprichters zijn twee bestaande Amsterdamse schoolbesturen, Stichting Westelijke Tuinsteden (primair onderwijs) en Esprit scholen (primair en voortgezet onderwijs), plus ‘De Trampoline’, een onderwijsinitiatief uit de Amsterdam Onderwijs Challenge. Door het tekenen van de intentieverklaring hebben de partijen een duurzame samenwerking bekrachtigd.

In de nabije toekomst gaan de initiatiefnemers op zoek naar nauwe samenwerking met vervolgopleidingen en partners / bedrijven in de omgeving van Nieuw-West. De samen te stellen adviesraad zal bestaan uit mensen uit vervolgonderwijs (mbo, hbo en universiteiten) en het bedrijfsleven.

Meer informatie

Deel dit bericht: