Moskeeën en islamitische organisaties uit het hele land hebben aangifte gedaan tegen onderwijsminister Dennis Wiersma. Zij stellen dat hij met zijn plan om ook informeel onderwijs te onderwerpen aan inspectietoezicht in strijd met de Grondwet handelt.

Wiersma maakte onlangs bekend dat hij met een wetsvoorstel komt om inspectietoezicht op informeel onderwijs mogelijk te maken. Dat is volgens hem nodig, omdat nu in bijvoorbeeld salafistische weekendscholen kinderen zou worden geleerd dat de democratische rechtsstaat niets voorstelt en/of dat jongens en meisjes ongelijkwaardig zijn.

‘Geen enkel kind mag leren dat de Nederlandse samenleving giftig is, dat je anderen mag discrimineren of dat de wetenschap ook maar een mening is’, benadrukte hij. Bij de meeste informele scholen gaat het volgens hem goed, maar er is volgens de minister ook een kleine kern waar het echt misgaat.

‘Als we hier niets aan doen wordt het goede werk van docenten op onze scholen tenietgedaan. Het is mijn taak als minister om kinderen, leerlingen en docenten te beschermen. Daarom maken we een nieuwe wet, zodat we adequaat kunnen optreden wanneer kinderen worden opgezet tegen de Nederlandse samenleving.’

Onhaalbaar, onuitvoerbaar en ongrondwettelijk

Nieuwsuur meldde later op basis van vrijgegeven beleidsnota’s van ministerie van OCW, dat het plan van Wiersma onhaalbaar, onuitvoerbaar en ongrondwettelijk lijkt. Ambtenaren van zijn eigen ministerie en ook de landsadvocaat hadden de minister geadviseerd eerst onderzoek te doen naar de haalbaarheid. De overheid kan namelijk niet bepalen hoe ouders hun kinderen opvoeden, en dat is in feite wat Wiersma wil, is de gedachte. Ook andere ministeries hebben volgens Nieuwsuur ernstige bedenkingen bij het plan van Wiersma.

Maar de minister wil niets van weten van een onderzoek, zo blijkt uit opmerkingen van hem op een van de vrijgegeven beleidsstukken. Daarop noteerde hij twee keer met blauwe pen in de kantlijn: ‘geen onderzoek, maar besluit’.

Discriminatie, groepsbelediging en haat

De jongste ontwikkeling in deze kwestie is, dat honderden moskeeën en islamitische organisaties aangifte hebben gedaan tegen Wiersma. Zij stellen dat de minister met zijn plan in strijd met de Grondwet handelt. Hij maakt zich volgens hen bovendien schuldig aan discriminatie bij de uitoefening van zijn ambt, aan groepsbelediging en aan het aanzetten tot haat en discriminatie.

‘Een minister die anderen verwijt zich niet te houden aan de democratische rechtsstaat moet zelf het goede voorbeeld geven en geen beleidsplannen presenteren die juist dat doen, wat hij zegt te willen bestrijden’, zo meldt de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR).

Lees meer…

Deel dit bericht: