Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich tot 17 februari aanmelden voor de pilot Onderwijstijd. In deze pilot kunnen scholen uitzoeken wat het betekent om minder lesuren aan te bieden en meer uren te besteden aan ontwikkel- en/of voorbereidingstijd voor leraren.

De pilot moet uitwijzen of scholen met een andere verdeling van lesuren en ontwikkel- en voorbereidingstijd de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep kunnen verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. De pilot is een initiatief van het ministerie van OCW, de VO-raad en de onderwijsbonden.

Op 4 december was er een informatiebijeenkomst over de opzet, inrichting, deelnamecriteria en planning van de pilot.

Deel dit bericht: