Wat vindt onderwijsminister Arie Slob ervan om voor scholen in de wet de opdracht op te nemen tot actieve ontmoeting van leeftijdsgenoten met verschillende achtergronden en culturen? Die vraag stellen de SP en de PvdA in de Tweede Kamer op basis van input van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

De input van VOS/ABB en VOO volgde op de publicatie van het themaonderzoek Burgerschapsonderwijs en omgaan met verschil in morele opvattingen. Bij dit onderzoek lette de inspectie vooral op de invulling die scholen geven aan burgerschap en morele opvattingen en hoe deze onderwerpen passen binnen de grenzen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

Het voorstel van VOS/ABB en VOO is om in het Wetsvoorstel aanscherping burgerschapsopdracht onderwijs de opdracht op te nemen tot actieve ontmoeting van leeftijdsgenoten met verschillende achtergronden en culturen. Ook het actief oefenen van democratische waarden en attituden in de school zou in de wet moeten komen te staan.

De SP en de PvdA in de Tweede Kamer willen nu van minister Slob weten hoe hij denkt over deze voorstellen.

Lees meer…

Deel dit bericht: