Voor kinderen in de basisschoolleeftijd moet een financieel toegankelijk aanbod komen van twee dagen kinderopvang per week. Dat staat in het advies  Een kansrijke start voor alle kinderen: Naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar van de Sociaal-Economische Raad (SER).

De SER benadrukt dat de buitenschoolse opvang kan bijdragen aan de brede talentontwikkeling van kinderen. ‘Ook daarvoor is verbetering van kwaliteit nodig, met continuroosters en sluitende dagarrangementen die aantrekkelijke activiteiten bieden voor kinderen en goede arbeidscontracten voor personeel.’ De SER voegt daaraan toe dat de BSO ook aandacht moet hebben voor kinderen met een achterstand of vertraging door corona.

Meer geld nodig

De raad adviseert om de opvang beter betaalbaar te maken voor met name de lage en  middeninkomens en de financiering van kinderopvang te vereenvoudigen. Daarvoor is ‘een hogere bijdrage van de overheid noodzakelijk’. De SER stelt voor om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks over te maken aan de kinderopvangorganisaties.

De SER adviseert ook om een financieel toegankelijk aanbod van twee dagen kinderopvang per week voor alle jonge kinderen te realiseren. In de kinderopvangtoeslag zou de eis dat ouders moeten werken moeten komen te vervallen.

Lees meer…

Deel dit bericht: