Minder schotten tussen jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs en een minister voor het kind. Dat willen schoolleiders, meldt onder andere de AVS. De vakbond heeft hierover samen met andere partijen een leiderschapsagenda opgesteld die aan demissionair onderwijsminister Arie Slob is overhandigd.

In de leiderschapsagenda staat dat onder schoolleiders het besef groeit dat integratie en inclusie bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het kind. In dit kader wordt gesproken over een brede maatschappelijke agenda om verbindingen op te rekken, partnerschappen op te zetten en daarvoor leiderschap in te zetten. Dat moet niet alleen op lokaal niveau gebeuren, maar ook landelijk. Daarom zou er een minister voor het kind moeten komen.

De rol van de schoolleiders wordt gezien als essentieel om meer integratie en inclusie te bewerkstelligen. Ook de schoolbesturen zouden dat volgens de opstellers van de agenda moeten erkennen. De besturen zouden moeten zorgen voor handelingsruimte.

Lees meer…

Deel dit bericht: