De sociale partners hebben afspraken gemaakt over een toelage voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’. Schoolbesturen kunnen kiezen of ze de toelage uitkeren volgens de gemaakte afspraken of dat het beschikbare geld op een andere manier onder de medewerkers verdelen.

Deze toelage is gebaseerd op het bedrag dat het schoolbestuur heeft (of had kunnen) ontvangen uit de eerder gepubliceerde bekostigingsregeling. Volgens de afspraken die de sociale partners hebben gemaakt, wordt het beschikbare bedrag per schoolbestuur verdeeld over het totaal aantal fte’s van de betreffende leraren op basis van de werktijdfactor.

Een schoolbestuur kan het beschikbare geld echter ook op een andere manier onder de medewerkers verdelen. Als het schoolbestuur dat wil, treedt het hierover in overleg met de vakbonden. Zij maken vervolgens in elk geval afspraken over wie in aanmerking komt voor de toelage, de hoogte van de toelage en de berekeningswijze.

Vanaf dit schooljaar is structureel 16,5 miljoen euro per schooljaar beschikbaar. Het geld is bedoeld om het verschil in beloningsniveau tussen leraren in het vso en het reguliere voortgezet onderwijs te verkleinen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl 

Deel dit bericht: