In 2014 had ruim één op de drie werknemers met een publieke taak te maken met agressie en geweld.

De bijbehorende kosten van bijvoorbeeld ziekteverzuim bedragen naar schatting meer dan 350 miljoen euro per jaar, schrijven minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Ard van der Steur van Veiligheid & Justitie aan de Tweede Kamer.

‘Helaas worden er nog steeds te veel werknemers slachtoffer van agressie en geweld’, aldus Plasterk. ‘Dat heeft een grote impact op het leven van mensen die werken voor de publieke zaak en levert een aanzienlijke kostenpost op voor de maatschappij.’

Percentage slachtoffers blijft gelijk

Uit de monitor Veilige Publieke Taak 2015 blijkt dat het totale percentage slachtoffers van agressie en geweld nagenoeg gelijk is gebleven in de periode van 2007 tot 2014. Van alle vormen van agressie en geweld komt intimidatie veruit het meest voor.

Slachtoffers van agressie en geweld kampen vaker met gezondheidsproblemen, verzuimen vaker en langduriger en zijn minder tevreden met het werk en de arbeidsomstandigheden.

Schooltrajecten

In 2013 en 2014 heeft Halt in opdracht van onder andere het ministerie van OCW de schooltrajecten Veilige Publieke Taak uitgevoerd. Er zijn 75 schooltrajecten uitgevoerd op en met 65 scholen. Onderzoek naar het effect van deze schooltrajecten laat het volgende zien:

  • Een ruime meerderheid van de leerlingen zegt in de trajecten veel te hebben geleerd over wat een publieke taak is en dat werknemers met een publieke taak hun werk veilig moeten kunnen uitvoeren.
  • Bijna driekwart van de leerlingen zegt in de lessen te hebben geleerd wat ze kunnen doen om anderen te kalmeren.
  • Bijna driekwart van de leerlingen zegt te hebben geleerd over wat ze kunnen doen om zelf rustig te worden.
  • Zo’n 84% zegt veel te hebben geleerd over wat ze kunnen doen als iemand slachtoffer is van geweld.
  • Over het geheel bezien zegt 43% van de leerlingen dat ze anders zijn gaan denken over agressie en geweld.
  • Schoolpersoneel geeft aan zich bewuster te zijn over het feit dat ze gewend zijn geraakt aan bepaalde vormen van agressie van leerlingen.

Lees meer…