Nederland wordt geconfronteerd met een grote hoeveelheid en diversiteit aan dreigingen tegen de democratische rechtsorde. Een dreiging die in stilte groeit, is dat sommige islamitische ouders hun kinderen weghouden uit het reguliere onderwijs. Dat meldt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in zijn jaarverslag over 2022.

Volgens de AIVD halen of houden sommige ouders hun kinderen van school, omdat ze het onderwijs zien als een verlengstuk van een systeem dat niet het beste met hen zou voorhebben. Als voorbeeld noemt de dienst ouders die vasthouden aan een strikte, onverdraagzame en antidemocratische uitleg van de wahhabi-salafistische leer.

Aanhangers van deze islamitische leer proberen kinderen uit hun achterban te vormen en op te voeden via het informele onderwijs. Dit gebeurt volgens de AIVD soms in moskeeën, maar vaker in gebouwen die hier specifiek voor bedoeld zijn. In het jaarverslag staat dat de dienst ongeveer vijftig wahhabi-salafistische informele lesinstituten kent die waarschijnlijk een boodschap onderwijzen die op gespannen voet staat met de democratische rechtsorde. Hier krijgen naar schatting jaarlijks enkele duizenden – soms heel jonge – leerlingen les.

Lees meer…

Deel dit bericht: