Besturen van openbare scholen vallen onder de reikwijdte van de Wet openbaar bestuur (Wob), die van bijzondere scholen en samenwerkingsbesturen in principe niet. Toch raadt de VO-raad niet-openbare schoolbesturen aan ook naar de Wob te handelen.

Dit staat in een brief van de VO-raad over een Wob-verzoek van RTL Nieuws. De commerciële nieuwszender wil het declaratiegedrag van bestuurders in het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs alsmede de (geestelijke) gezondheids- en ouderenzorg en het algemeen bestuur in kaart brengen.

De sectororganisatie wijst erop dat er een wettelijk onderscheid is tussen besturen van openbare scholen, die onder de Wob vallen, en besturen van bijzondere scholen en samenwerkingsbesturen, die niet onder de reikwijdte van deze wet vallen.

‘In zoverre is er dus geen grond voor openbare scholen om het informatieverzoek van RTL Nieuws af te wijzen’, schrijft de VO-raad. In de brief staat echter ook het advies aan besturen van bijzondere scholen en samenwerkingsbesturen te overwegen in te gaan op het verzoek. ‘Niet reageren kan leiden tot wantrouwen. Ook zou er in de beeldvorming een lastig te verklaren scheiding ontstaan tussen het openbaar en bijzonder onderwijs.’

De VO-raad wijst er verder op dat niet alles waar RTL Nieuws om vraagt, hoeft te worden aangeleverd. ‘De Wob kent geen vergaarplicht. Dat betekent dat informatie die niet is neergelegd in een document, niet onder de reikwijdte van de Wob valt. In het verzoek van RTL Nieuws wordt ook gevraagd om documenten die aangeven wat het doel en de grondslag van de uitgave was. Dit zijn, over het algemeen, geen reeds bestaande documenten en die behoeven derhalve niet aangeleverd te worden’, aldus de VO-raad.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: