De combinatie van een geboortegolf in 2010 en het feit dat steeds meer gezinnen in de stad blijven wonen, zorgt de komende jaren voor overvolle scholen in Amsterdam. Het college van B&W reserveert daarom extra geld voor de bouw van nieuwe scholen, meldt Het Parool.

De Amsterdamse krant baseert zich op een brief van wethouder Simone Kukenheim (D66) aan de gemeenteraad, waarin zij aangeeft hoe de leerlingenaantallen in het primair en voortgezet onderwijs zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Het bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam heeft dat in kaart gebracht.

Voor de Amsterdamse basisscholen geldt tot 2025 een stijging van 7,4 procent. Het aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs neemt met 10 procent toe. Naar verwachting pas na 2025 stabiliseert het aantal scholieren in de hoofdstad.

Deel dit bericht: