‘Te kleine scholen sluiten is een deel van de oplossing van het lerarentekort.’ Dat zegt Lieke Thesingh in Het Parool. Zij is voorzitter van het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), de vereniging van schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Amsterdam.

In de lokale Amsterdamse krant staat dat schoolbesturen kritischer kijken naar hun eigen te kleine scholen, niet alleen omdat de kwaliteit bij veel van die schooltjes onder druk staat, maar ook omdat sluiting van te kleine scholen het lerarentekort kan tegengaan.

Op dit moment zit ongeveer één op de vijf Amsterdamse basisscholen onder de plaatselijke opheffingsnorm van 195 leerlingen. Onderwijswethouder Moorman benadrukt in Het Parool dat die norm er niet voor niets is: ‘Aangetoond is dat onder deze grens, scholen eigenlijk te klein zijn en te weinig middelen krijgen om onderwijs te bieden van goede kwaliteit.’

Aanleiding voor het verhaal in de krant is dat het Amsterdamse schoolbestuur KBA Nw West per 1 januari ophoudt te bestaan. Bestuurder Jeroen Goes zegt dat zijn stichting er niet in slaagt voldoende kwaliteit te bieden. De vier scholen worden overgenomen door de Amsterdamse onderwijsstichting ASKO.

Lees meer…

Deel dit bericht: