Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) meldt dat zich in scholen regelmatige antisemitische incidenten voordoen. Dit blijkt uit het rapport Antisemitisme in het voortgezet onderwijs van de Anne Frank Stichting, zo meldt het CIDI in de Monitor antisemitische incidenten Nederland 2022.

In de monitor staat dat joodse scholieren in 2022 werden geconfronteerd met scheldpartijen, intimidatie, bedreigingen en soms met fysiek geweld. ‘Dit zorgde voor een onveilig gevoel, waardoor sommigen niet meer naar school wilden’, zo meldt het CIDI. Als voorbeeld wordt een incident op een gymnasium in Hilversum gegeven. Een joodse moeder vernam van haar kinderen dat die op school te horen kregen dat Hitler een held was en dat joden moesten worden vergast. Er zouden op school ook davidssterren en hakenkruisen zijn getekend.

Holocaust-educatie

Het CIDI vindt dat onderwerpen als antisemitisme, racisme en andere vormen van haat ‘verplicht en uitdrukkelijk’ aan bod moeten komen in vakken als burgerschapsvorming, maatschappijleer en geschiedenis. ‘Het beschikbare educatiemateriaal moet worden herzien om antisemitisme als verschijnsel van voor en na de Holocaust beter en nadrukkelijker te behandelen. Ook moet dit tijdens de lerarenopleidingen worden behandeld, zodat toekomstige docenten zelfverzekerder en duidelijker over het onderwerp les kunnen geven’, aldus het CIDI.

Lees meer…

Deel dit bericht: