Het kabinet trekt 375 miljoen euro uit voor een arbeidsmarkttoelage voor personeel op scholen met een ‘uitdagende leerlingenpopulatie’. Het geld komt uit de pot van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en is bedoeld voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

In een brief aan schoolbesturen schrijft demissionair onderwijsminister Arie Slob dat het voor scholen met een ‘uitdagende leerlingenpopulatie’ extra moeilijk is om voldoende leraren voor de klas te krijgen en te houden. Het idee is om het met deze arbeidsmarkttoelage aantrekkelijker te maken om op deze scholen te (gaan) werken.

Aan de hand van de CBS-indicator voor het risico op onderwijsachterstanden (regulier basis- en voortgezet onderwijs) of de cumi-indicator (speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs) is een selectie gemaakt van scholen die in aanmerking komen voor deze extra bekostiging. Het bedrag per vestiging is gebaseerd op het aantal leerlingen. De beschikking en eerste betaling volgen naar verwachting uiterlijk in november.

Omdat de sociale partners het niet eens werden over een centrale cao-afspraak, maken de schoolbesturen maken met de personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad afspraken over de inzet van het extra geld per vestiging.

Lees meer…

Deel dit bericht: