In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Nieuws

Onderwijsminister Arie Slob heeft in een nieuwjaarsboodschap gezegd dat de leraren hem, de schoolbesturen, de schoolleiders, de sectorraden PO-Raad en VO-raad en de vakbonden scherp moeten houden.

Delen