Van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Nederland heeft 7,5% armoedebeleid geformuleerd. Dat meldt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) op basis onderzoek.

‘Het formuleren van een armoedebeleid in het schoolplan kan ervoor zorgen dat het thema bespreekbaarder wordt en dat kinderen beter worden ondersteund’, aldus de VOO. De vereniging pleit ervoor om alle scholen wettelijk te verplichten om armoedebeleid te formuleren en dat op te nemen in het schoolplan.

De VOO stelt dat armoede op elke school speelt. De vereniging verwijst naar een rapport van het Centraal Planbureau (CPB). Daarin staat dat in 2024 naar verwachting ruim 230.000 kinderen opgroeien in armoede.

Het onderzoek naar armoedebeleid op scholen is namens de VOO gedaan door Sophie Van der Pijll, masterstudent Politiek en Parlement aan Radboud Universiteit.

Lees meer…

Deel dit bericht: