Kinderen uit gezinnen met weinig geld kunnen op latere leeftijd uit de armoede komen door achterstanden in bijvoorbeeld taal in te halen en gezond te eten. Dit zegt onderzoekster Stella Hoff van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Hoff reageert tegenover persbureau ANP op een recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit blijkt dat de meeste kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, het armoederisico van hun ouders zijn ontstegen.

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen zegt in de Telegraaf dat dit laat zien dat het wel meevalt met de kansenongelijkheid in Nederland. ‘Het inkomen van je ouders heeft wel een kleine invloed op het inkomen van kinderen later, maar het is zeker niet allesbepalend. De meeste kinderen komen gewoon in een hogere inkomensgroep terecht.’

Taalproblemen

Uit het onderzoek van het CBS blijkt ook dat het voor kinderen uit migrantengezinnen over het algemeen lastiger is om hoger op de inkomensladder te komen. Hoff verklaart dat door te stellen dat kinderen uit arme gezinnen met ouders met een niet-westerse migratieachtergrond vaker taalproblemen hebben, waardoor zij al op jonge leeftijd een achterstand oplopen.

De kinderopvang kan volgens haar helpen die achterstand in te halen. ‘Als ze alleen maar thuiszitten met ouders die de taal zelf ook slecht spreken, gaan ze naar de basisschool met een taalachterstand. In de kinderopvang wordt veel met taal gedaan. Zo leren kinderen goed Nederlands door bijvoorbeeld liedjes te zingen. Hun Nederlands is dan al goed als zij naar de basisschool gaan’, zo citeert het ANP haar.

Ongezond eten

Een ander punt dat Hoff noemt, is dat kinderen uit gezinnen met weinig geld vaak ongezond eten krijgen, omdat dat relatief goedkoop is. Bovendien slaan sommige kinderen het ontbijt over, omdat daar niet genoeg geld voor zou zijn. Hoff benadrukt dat een gezond ontbijt op school vooral voor armere kinderen nuttig kan zijn. ‘Met honger kunnen kinderen zich niet goed concentreren op school. Volkoren boterhammen en een lunch helpen om langer door te kunnen gaan. Een betere gezondheid leidt weer tot betere prestaties.’

In het voorjaarsnummer van magazine Naar School van VOS/ABB staat een artikel over Stichting Archipel Scholen op Walcheren die op een aantal scholen waar sociale problematiek samenkomt een gezond ontbijt verzorgt.

Lees het artikel Gezond eten op school

Deel dit bericht: